Home / Tại sao NIM / Tài nguyên Sinh viên / Định Hướng Sinh Viên Mới

Định Hướng Sinh Viên

Sinh viên mới của mỗi kỳ nhập học sẽ được giúp đỡ để làm quen với đời sống sinh viên quốc tế tại Singapore và văn hóa giảng dạy của trường trước ngày nhập học chính thức. Chương trình định hướng bao gồm 2 mục: một buổi tọa đàm bởi Trưởng khoa và một buổi định hướng của Phòng quản lý sinh viên.
Mở đầu là phần giới thiệu về cơ cấu tổ chức của trường và những người có liên quan của tất cả những phòng ban mà sinh viên cần biết để có thế liên hệ hỗ trợ sau này. Buổi định hướng cũng đề cập đến những nguyện vọng và quy định giảng dạy của trường để sinh viên có thể dễ dàng hòa nhập.

Những nội dung trong ngày định hướng sinh viên bao gồm 1. Khái quát về Hội đồng hỗ trợ sinh viên quốc tế của học viện tư thục Singapore
 2. Hợp đồng sinh viên
 3. Phí bảo vệ quyền lợi SV quốc tế
 4. Bảo hiểm sức khỏe
 5. Chính sách hoàn trả
 6. Chính sách chuyển trường & thôi học
 7. Quy định về thẻ sinh viên


 1. Tầm nhìn, Chiến Lược, Giá trị & Văn hoá
 2. Hệ thống của NIM & Ban Giám Hiệu
 3. Quy chế thi cử
 4. Quy chế vi phạm


 1. Điểm danh
 2. Đóng học phí
 3. Khái quát về luật pháp Singapore
 4. Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
 5. Chi tiết nội dung của Sổ tay sinh viên
 6. Danh sách các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sinh viên