Home / LIÊN HỆ
Khu học xá City Campus của chúng tôi được đặt tại vị trí vô cùng thuận tiện trong khu Clarke Quay Central, ngay phía trên ga tàu điện ngầm Clarke Quay MRT Station. (Vui lòng đi thang máy từ Sảnh thang máy Khu Màu vàng – Yellow Zone)
Đi tuyến North-East và xuống tại Ga tàu điện ngầm Clarke Quay (Lối ra cửa E)
Các dịch vụ xe buýt dừng dọc Phố Eu Tong Sen, ngay phía trước Trung tâm. Xe buýt số 2, 12, 33, 51,54, 63, 80, 124, 145, 147, 166,197, 61, 190, 851, 961, NR 1, NR 2, NR 3, NR 5, NR 6, NR 7.
Our City Campus is located conveniently at Clarke Quay Central which is above Clarke Quay MRT Station. (Please take the elevators from the Yellow Zone Lift Lobby.)
Take the North-East Line and alight at Clarke Quay MRT Station (Exit E)
Bus services stops along Eu Tong Sen Street, directly in front of Central. Bus Nos. 2, 12, 33, 51,54, 63, 80, 124, 145, 147, 166,197, 61, 190, 851, 961, NR 1, NR 2, NR 3, NR 5, NR 6, NR 7.

Liên hệ

Sau đây là thông tin liên hệ của NIM.
28 North Canal Road, Poh Heng Building, Singapore (059284)
Để tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp, vui lòng gửi career@nanyang.edu.sg
Đối với các dữ liệu về sinh viên và kết quả của các sinh viên đã tốt nghiệp của chúng tôi, vui lòng yêu cầu từ
graduate@nanyang.edu.sg