Home / Tại sao NIM / Đơn đăng ký dành cho sinh viên địa phương

THỦ TỤC NHẬP HỌC – SINH VIÊN TRONG NƯỚC

Sinh viên trong nước cần chuẩn bị những giấy tờ sau cho việc đăng ký nhập học:

 1. Hoàn tất form đăng ký nhập học (Nhấp vào đây để tải đơn)
 2. Bản sao giấy chứng minh nhân dân (Mặt trước và sau)
 3. Bằng cấp các cấp học
Tất cả sinh viên dưới 18 tuổi cần có người giám hộ ký giám hộ tất cả các đơn. Tất cả giấy tờ khi hoàn tất sẽ được gửi đến trường bằng 3 hình thức: thư điện tử, fax hoặc bưu điện và được xác nhận bởi đại diện tuyển sinh của NIM.

Thủ Tục Đăng Ký Nhập Học

Sinh viên cần liên hệ Bộ phận tư vấn giáo dục của trường hoặc đến những đối tác tư vấn tuyển sinh để có thông tin về những khoá học tại NIM. Mục đính của tư vấn chọn ngành là để sinh viên hiểu thêm về bản thân, nghề nghiệp yêu thích trước khi trở thành sinh viên chính thức của NIM.

Vui lòng hoàn tất NIM Application Form cầu đính kèm theo những giấy tờ sau:

 1. Bốn (04) tấm ảnh màu, size theo ảnh hộ chiếu
 2. Bản sao giấy chứng minh nhân dân (Mặt trước và sau)
 3. Bằng cấp & Bảng điểm các cấp học
 4. Paynow
 5. Giấy xác nhận sinh viên/ làm việc

Sinh viên được yêu cầu đóng phí ghi danh S$107 (đã bao gồm thuế). Phí này không được hoàn trả hoặc chuyển đổi sang người khác.

 

Phí ghi danh được thanh toán bằng tiền mặt hoặc séc qua tài khoản:

Account Name:NANYANG INSTITUTE OF MANAGEMENT PTE LTD
Bank:UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
Address:80 RAFFLES PLACE UOB PLAZA SINGAPORE 048624
Account No.:101-349-434-2 

Vui lòng ghi rõ tên họ, số CMND/Passport và điện thoại liên hệ nếu sinh viên chọn hình thức thanh toán bằng séc. Vui lòng nộp tất cả đơn, giấy tờ và phí theo địa chỉ:

Nanyang Institute of Management Students Admission
No 6. Eu Tong Sen Street
#04-05 THE CENTRAL
Singapore 059817

NIM sẽ tiếp nhận và tiến hành đánh giá tất cả hồ sơ xin nhập học để xem hồ sơ có hợp lệ hay chưa. Khi hồ sơ xin nhập học được chấp nhận, sinh viên sẽ nhận một thư mời nhập học từ NIM. Hồ sơ không được chấp thuận sẽ được thông báo cho sinh viên từ bộ phận tư vấn tuyển sinh.

 

 

Để tiếp tục tiến trình nhập học, sinh viên cần hoàn tất những giấy tờ sau trước khi nhập học:

Tất cả các phí (trừ phí ghi danh & những phí phát sinh như phí đóng tiền học lại, phí miễn giảm môn học) được thanh toán qua Tài khoản bảo chứng sau:

Name of BankDBS BANK, SINGAPORE
SWIFT AddressDBSSSGSG
Address of BankDBS Bank Ltd
T & O – STFA 2 Changi Business Park
DBS Asia Hub, #03-05A Lobby B
Singapore 486029
ESCROW Account NameNANYANG INSTITUTE OF MANAGEMENT STFA (ESCROW)
ESCROW Account No.003-901547-0

Học phí có thể được thanh toán theo những hình thức sau:

 • Chuyển khoản
 • Tiền mặt (Tại quầy thanh toán của ngân hàng DBS)
 • POSB/DBS ATM
 • Séc (Cheque)
 • Hối phiếu (Bank draft)
 • Ngân phiếu (Cashier order)
 • Chuyển khoản online (DBS iBanking)

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: contact@nanyang.edu.sg

Hợp Đồng Sinh Viên

Tất cả các sinh viên sẽ có hợp đồng sinh viên ký kết với NIM. Hợp đồng sinh viên được soạn và cấp bởi Hội đồng Giáo dục Tư thục và được sử dụng cho tất cả các sinh viên. Bất kỳ thay đổi nào trong hợp đồng đều được quyết định bởi Hội đồng Giáo dục Tư thục.

Hợp đồng bao gồm những thoả thuận giữa trường và sinh viên, về những thông tin chính, điều khoản và điều lệ sau:

Khoá học & Lịch học

Học phí & Hình thức thanh toán

Điều khoản hoàn trả học phí & Chi tiết các khoản được hoàn trả

Những phí liên quan khác
Để xem biểu mẫu của hợp đồng sinh viên (phiên bản 3.1), vui lòng nhấn vào. Bản sao của hợp đồng hiện hữu tại website của Hội đồng Giáo dục Tư thục, www.ssg.gov.sg.

Bảo Vệ Quyền Lợi Sinh Viên

Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên (FPS) nhằm để bảo về học phí của sinh viên trong trường hợp trường tạm dừng hoặc không còn hoạt động. Phí bảo vệ quyền lợi sinh viên nhằm bảo vệ sinh viện khi trường không có khả năng trả và bồi thường học phí và được bảo chứng khi phân xử theo pháp luật.

Chứng nhận thành lập Tài khoản bảo chứng: Ký kết hợp đồng bảo chứng, ngày 22/12/2009: Hiện tại, NIM được cấp tài khoản bảo chứng bởi Hội đồng Giáo dục Tư thục qua việc mở tài khoản tại ngân hàng DBS.

Thông tin tài khoản như sau:

ESCROW Account Name Nanyang Institute of Management STFA (Escrow)
ESCROW Account No. 003-901547-0
Phí Bảo Chứng Theo Chứng Nhận Bảo Chứng:

Theo chứng nhận bảo chứng học phí, tất cả các trường tư thục không được phép thu bất cứ khoản phí nào từ sinh viên. Sinh viên sẽ đóng tiền vào tài khoản bảo chứng tại những ngân hàng chỉ định, dưới sự quản lý của Hội Đồng Giáo Dục Tư Thục. Số tiền này sẽ được trích lại cho những trường tư thục khi trường thoả những điều kiện cam kết với sinh viên.

Tại Sao Phí Cần Được Bảo Chứng?

Chứng nhận Edutrust được cấp bởi Hội Đồng Giáo Dục Tư Thục yêu cầu tất cả các phí cần được bảo chứng. Phí cần được bảo chứng là tất cả các phí mà sinh viên sẽ đóng cho các trường tư thục để học các chuyên ngành đào tạo bởi các trường tư thục.

Những phí sau là những phí sinh viên đóng trực tiếp cho trường, không được bảo chứng:
 1. Phí ghi danh
 2. Thuế
 3. Những phí liên quan (những phí không bắt buộc và trả khi nào phát sinh)
 4. Phí bảo hiểm
 5. Lệ phí thi (được thu không quá 2 tháng trước ngày thi)
Học phí học lại và miễn giảm môn học, nếu thu, sẽ được bảo chứng.

Bảo Hiểm Y Tế

NIM sẽ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho sinh viên trong suốt quá trình sinh viên học tại Nanyang. Bảo hiểm y tế bao gồm phí dịch vụ y tế & tiến trình phẫu thuật. Bảo hiểm y tế sẽ trả như sau:

Giới hạn trong một năm số tiền S$20,000 mỗi sinh viên;

Nhập viện trong vòng 24h tại Singapore hoặc nước ngoài (nếu sinh viên tham gia những hoạt động liên qua đến trường học).

Khu điều trị B2 (tại bệnh viện công); và

Nhập viện do tai nạn thương tích hoặc bệnh tật
Để xem thêm về điều khoản của Bảo hiểm y tế, vui lòng nhấp tại đây .

Để tải đơn yêu cầu trả bảo hiểm & đơn yêu cầu thanh toan, vui lòng nhấp tại đây.

Đối Tác Tuyển Sinh

Học viện quản lý Nanyang (NIM) đã chỉ định Đại lý tuyển sinh từ nhiều quốc gia khác nhau. Các sinh viên tương lai, những người quan tâm đến việc đăng ký nhập học vào NIM và / hoặc cần hỗ trợ có thể tiếp cận với các Đại lý được chấp thuận của chúng tôi.

Các đại lý này đã ký thỏa thuận với NIM và bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ theo hợp đồng và quy tắc thực hành NIM của họ. Các đại lý được chấp thuận đã được NIM đào tạo để cung cấp Tư vấn trước khóa học , cung cấp lời khuyên cho các ứng viên tương lai về quá trình nghiên cứu của họ.

Nhấn vào đây để tải về danh sách các Đại lý được phê duyệt hiện đang đại diện cho NIM để tuyển dụng sinh viên. Để xem danh sách các đại lý không còn đại diện cho NIM để tuyển dụng sinh viên, bấm vào đây.

Xin lưu ý rằng một số đại lý có thể thu phí dịch vụ (hoặc hoa hồng đại lý) từ sinh viên và bên cạnh phí dịch vụ này, các đại lý không được phép thu bất kỳ khoản phí nào khác liên quan đến khóa học mà sinh viên phải trả cho NIM. Phí dịch vụ này (hoặc hoa hồng đại lý) được tuyên bố trong Thỏa thuận đại lý và nó sẽ vi phạm các điều khoản hợp đồng nếu sinh viên trả nhiều hơn số tiền được ghi trong hợp đồng.

Tải Xuống Bản Cáo Bạch

Để tìm hiểu thêm về Học viện Quản lý Nanyang và khóa học của NIM. Nhấp để xuống bản cáo bạch 2022/2023 của chúng tôi bên dưới.