CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TỔNG QUÁT

(Cấp bằng bởi Học Viện Quản lý Nanyang)

KHOA NGÔN NGỮ

Awarding Institution

Mục tiêu khoá học

Khóa học này được thiết kế để phát triển khả năng ngôn ngữ của sinh viên nước ngoài muốn theo đuổi bậc giáo dục đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Học sinh sẽ được dạy các kỹ năng ngôn ngữ sau: viết, đọc, nghe và nói.
SAMPLE COURSE PLAN

Year 1

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 2

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 3

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

COURSE HIGHLIGHTS

Rèn luyện kỹ năng thuyết trình và viết

Thực hành thuyết trình để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, giúp bạn có thể diễn đạt trôi chảy bằng tiếng Anh.

Chương trình 6 tháng

Hoàn thành 4 học phần trong vòng 6 tháng và nâng cấp lên các chương trình Chứng chỉ Nâng cao của chúng tôi.

Cá nhân hóa mức độ thông thạo tiếng Anh

Students are required to take an english placement test to identify their english proficiency.

Nắm vững tiếng Anh học thuật

Hiểu các kỹ năng đọc và viết cần thiết cho các chương trình học và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Giảng dạy, đánh giá và cấp bằng

Giảng dạy
Khóa học này được đào tạo hoàn toàn tại Singapore. Sinh viên sẽ có quyền tiếp cận với các giảng viên địa phương và các nguồn tài nguyên được cung cấp bởi Học viện Quản lý Nanyang. Sẽ có sự kết hợp của các bài giảng, hướng dẫn, hội thảo, thảo luận và thuyết trình. Sinh viên cũng có thể được giao thêm công việc để hoàn thành bên ngoài các lớp học theo lịch trình. Tài nguyên và tài liệu cung cấp cho sinh viên sẽ bao gồm ghi chú bài giảng và tài liệu tham khảo để đọc thêm trong sách, ấn phẩm, báo và các trang web.
Đánh giá
Đánh giá cho các mô-đun bao gồm các khóa học, hướng dẫn, kiểm tra và thi viết. Các khóa học có thể bao gồm các bài kiểm tra, trình bày, bài tập thực tế và / hoặc tham gia hướng dẫn.
Bằng cấp
Sau khi hoạt thành chương trình, sinh viên sẽ được cấp Chứng chỉ tiếng anh tổng quát của Học viện quản lý Nanyang.
Tài liệu tải về

Cấu trúc khóa học
Khóa học bao gồm 4 học phần được giảng dạy đầy đủ, bao gồm:
 
  1. Đọc
  2. Viết
  3. Nghe
  4. Nói
Để biết thông tin chi tiết về các học phần này, xin vui lòng bấm vào đây.

  • Thời gian học: 6 tháng (Toàn thời gian)
  • Tỷ lệ giáo viên-sinh viên trung bình: 1: 20
Qualifications
  • Yêu cầu mở
  • IELTS 1.0 hoặc tương đương
  • Ứng viên nên tối thiểu 14 tuổi tại thời điểm nộp đơn.
Học phí
Học phí
$6,600.00
Phí quản lý hành chính
$1,000.00
Sách vở và học liệu
$300.00
Bảo hiểm học phí
WAIVED
Bảo hiểm y tế
WAIVED
Tổng chi phí (chưa bao gồm thuế 7%)
$7,900.00
Tổng chi phí (đã bao gồm thuế 7%)
$8,453.00
Lệ phí ghi danh
Sinh viên bản sứ
Lệ phí ghi danh: $107.00
Sinh viên quốc tế
Lệ phí ghi danh: $428.00

*Tất cả các khoản phí được trích dẫn được tính bằng đô la Singapore.