Home / Quản lý ý kiến đóng góp

Quản lý ý kiến đóng góp

Tại NIM, tất cả mọi ý kiến đóng góp và than phiền đều được giải quyết một cách nghiêm túc. Sinh viên có rất nhiều kênh giao tiếp để truyền tải những ý kiến đóng góp của mình, thông qua đơn từ, website, thư điện tử, điện thoại, fax, thư tay, gặp trực tiếp, …
NIM sẽ giải quyết mọi ý kiến và than phiền trong vòng 21 ngày làm việc. Nhân viên phòng dịch vụ sinh viên của NIM sẽ tiếp nhận ý kiến và than phiền trong 3 ngày làm việc.

Cơ chế giải quyết tranh chấp

Đối với các vấn đề hoàn trả phí rõ ràng dưới 10.000 đô la Singapore, sinh viên có thể nộp hồ sơ của họ với Tòa án Khiếu nại quy mô nhỏ (SCT). Đối với số tiền vượt quá 10.000 đô la Singapore nhưng dưới 20.000 đô la Singapore, yêu cầu vẫn có thể tiến hành với SCT nếu cả hai bên đồng ý bằng văn bản.
Đối với các khiếu nại có tính chất khác, học sinh có thể chọn tham gia Chương trình giải quyết tranh chấp do CPE chỉ định (Chương trình hòa giải trọng tài CPE) hoặc thuê tư vấn pháp lý riêng.

Đề án giải quyết tranh chấp

Chương trình Hòa giải-Trọng tài CPE: Có hai giai đoạn trong quy trình – hòa giải và phân xử.


Sự than phiền có thể được trình lên Trung tâm hòa giải của Singapore để hòa giải.

Nếu một thỏa thuận giải quyết giữa học sinh và tổ chức giáo dục tư nhân có thể đạt được ở giai đoạn hòa giải, một thỏa thuận giải quyết sẽ được soạn thảo và chứng thực bởi các bên tương ứng, và tranh chấp đã được giải quyết.


Trong trường hợp 2 bên không thể hòa giải trong phiên tòa hòa giải, sinh viên có thể đề nghị phân xử trong vấn đề tranh chấp. Cơ quan giải quyết tranh chấp sẽ đứng ra giải quyết tranh chấp theo yêu cầu của sinh viên.