VĂN BẰNG SAU ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

(Được cấp bằng bởi Học Viện Quản lý Nanyang)

KHOA KỸ THUẬT

Awarding Institution

Mục tiêu khóa học

Khóa học này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia kỹ thuật ngày nay, cung cấp cho họ các kỹ năng và năng lực cần thiết với tư cách là người quản lý trong các tình huống công nghiệp hoặc chuẩn bị cho cá nhân để nâng cao trình độ. Khóa học được xây dựng dựa trên trình độ của những chuyên ngành đầu tiên, thường là trong lĩnh vực phi kinh doanh để phát triển tư duy sáng tạo và phát triển các kỹ năng lãnh đạo và quản lý.

Một phổ rộng của sự rèn luyện trí óc được thiết kế để đưa sinh viên đến các khái niệm và lý thuyết kinh doanh.
SAMPLE COURSE PLAN

Year 1

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 2

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 3

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

điểm nổi bật của khóa học

Tương lai của ngành kỹ sư

Tăng tốc số hóa và đổi mới.

Tham gia ngành công nghiệp

Tận hưởng cơ hội tham gia các sự kiện và hội thảo chuyên nghiệp khi bạn học với NIM.

Các học phần đào tạo chuyên sâu liên quan đến ngành

Tìm hiểu các mô-đun liên quan đến ngành được áp dụng trong ngành Kỹ thuật.

Nổi lên trong ngành công nghiệp hưng thịnh

Bắt đầu trở thành một trong những ngành công nghiệp mới nổi hàng đầu ở Singapore.

Giảng dạy, đánh giá và cấp bằng

Giảng dạy
Khóa học này hoàn toàn được cung cấp tại Singapore. Sinh viên sẽ có quyền tiếp cận các giảng viên có trình độ tại địa phương và các tài nguyên học tập được cung cấp bởi Học viện Quản lý Nanyang. Sẽ có sự kết hợp của các bài giảng, hướng dẫn, tham khảo trang web, hội thảo, thảo luận và thuyết trình. Học sinh cũng có thể được giao thêm công việc để hoàn thành bên ngoài các lớp học theo lịch trình. Tài nguyên và tài liệu cung cấp cho sinh viên bao gồm ghi chú bài giảng và tài liệu tham khảo để đọc thêm trong sách, ấn phẩm, bài báo và trang web.
Đánh giá
Đánh giá các mô-đun bao gồm đánh giá quá trình học và / hoặc kiểm tra viết cuối cùng. Đánh giá quá trình học có thể bao gồm các bài tập cá nhân và / hoặc nhóm như đề xuất dự án, báo cáo, kế hoạch kinh doanh, bài tập viết, thuyết trình, bài luận, nghiên cứu trường hợp, bài kiểm tra và / hoặc dự án nhóm.
Cấp bằng
Sau khi vượt qua tất cả các học phần, sinh viên sẽ được trao Văn bằng sau đại học của Học viện Quản lý Nanyang về Quản lý Kỹ thuật.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TIỀM NĂNG

Sinh viên tốt nghiệp có thể chọn theo đuổi tương lai (nhưng không giới hạn) trong các khoa / ngành này.

Quản lý dự án

Doanh nhân

Giám đốc kỹ thuật

Tài liệu tải về

Cấu trúc khóa học
Khóa học bao gồm 8 học phần.
 
 1. Kỹ thuật viên
 2. Kế toán và tài chính cho việc ra quyết định
 3. Quản trị nguồn nhân lực chiến lược
 4. Quản lý dự án
 5. Giới thiệu về nghiên cứu
 6. Quản lý vận hành
 7. Quản lý kinh doanh quốc tế
 8. Dự án đặc biệt ứng dụng
Để biết thông tin chi tiết về các mô-đun, xin vui lòng bấm vào đây.
 • Thời gian: 12 tháng (toàn thời gian) | 24 tháng (bán thời gian)
 • Tỷ lệ giáo viên-sinh viên trung bình: 1: 30
Qualifications
 • Ứng viên phải ít nhất 21 tuổi tại thời điểm nộp đơn
 • Bằng cử nhân từ bất kỳ ngành học HOẶC trình độ học vấn, trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm làm việc khác có thể được xem xét trong từng trường hợp
 • IELTS 6.0 hoặc tương đương
 • Ứng viên không đủ điều kiện anh văn đầu vào sẽ phải bài kiểm tra trình độ tiếng Anh NIM.
Học phí
Học phí
$9,800.00
Phí quản lý hành chính
$1,000.00
Phí đánh giá khoá học
$800.00
Sách vở và học liệu
$800.00
Bảo hiểm học phí
WAIVED
Bảo hiểm y tế
WAIVED
Tổng chi phí (chưa bao gồm thuế 7%)
$12,400.00
Tổng chi phí (đã bao gồm thuế 7%)
$13,268.00
Lệ phí ghi danh
Sinh viên bản sứ
Lệ phí ghi danh: $107.00
Sinh viên quốc tế
Lệ phí ghi danh: $428.00

*Tất cả các khoản phí được trích dẫn là bằng đô la Singapore.