THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Cấp bẳng bởi University of the West of Scotland)

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Awarding Institution

Mục tiêu khoá học

 • Chương trình MBA tập trung vào việc phát triển các kỹ năng phân tích chiến lược cũng như trực giác kinh doanh bên cạnh việc tìm hiểu và tư duy thích ứng để đáp ứng bản chất luôn thay đổi của doanh nghiệp và những thách thức toàn cầu mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang phải đối mặt.
 • Chương trình có cấu trúc tận dụng lợi thế của phương pháp giảng dạy tích hợp, cung cấp cho người học sự hiểu biết toàn diện về cách các chức năng kinh doanh chính tác động lên nhau. Cùng với việc cung cấp kiến thức và hiểu biết cốt lõi về kinh doanh, chương trình chú trọng mạnh mẽ vào việc phát triển các kỹ năng quản lý ứng dụng rất quan trọng để quản lý sự sáng tạo, cũng như giải quyết vấn đề quan trọng để trở thành một nhà lãnh đạo kinh doanh hiệu quả. Sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như bài tập đóng vai, nghiên cứu trường hợp và phân tích doanh nghiệp, v.v., các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và tạo điều kiện của bạn sẽ được phát triển và nâng cao.
SAMPLE COURSE PLAN

Year 1

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 2

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 3

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

điểm nổi bật của khóa học

Tương lai của Doanh nghiệp

Tăng tốc số hóa và đổi mới.

Học hỏi từ các học viên trong ngành

Có được những hiểu biết chuyên môn từ các giảng viên giàu kinh nghiệm của trường.

Cá nhân hóa sự quản lý nhạy bén của bạn

Lựa chọn Chương trình Thạc sỹ phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp của bạn.

100% luận án

Không có kỳ thi. Chỉ bài tập và luận án.

Giảng dạy, đánh giá và cấp bằng

Giảng dạy
Khóa học này được đào tạo hoàn toàn tại Singapore. Sinh viên sẽ có quyền tiếp cận các giảng viên địa phương và các nguồn tài nguyên được cung cấp bởi Học viện Quản lý Nanyang.
Sẽ có sự kết hợp của các bài giảng, hướng dẫn, hội thảo, thảo luận và thuyết trình. Sinh viên cũng có thể được giao thêm công việc để hoàn thành bên ngoài các lớp học theo lịch trình. Tài nguyên và tài liệu cung cấp cho sinh viên sẽ bao gồm ghi chú bài giảng và tài liệu tham khảo để đọc thêm trong sách, ấn phẩm, bài báo và trang web.
Học tập và trao đổi diễn ra thông qua một trung tâm học tập ảo trực tiếp, năng động: Thế giới MBA trực tuyến UWS, sẽ mang đến cơ hội cho sinh viên tham gia và cộng tác trong các mô-đun của họ trên cơ sở quốc tế.
Đánh giá
Các đánh giá bao gồm sự kết hợp của các bài tập cá nhân và / hoặc nhóm như đề xuất dự án, báo cáo, kế hoạch kinh doanh, bài tập viết, bài tiểu luận, nghiên cứu trường hợp, thuyết trình, thảo luận trực tuyến, nhật ký học tập và / hoặc các nhiệm vụ được giao khác.
Cấp bằng
Sau khi vượt qua tất cả các mô-đun cần thiết, sinh viên sẽ được cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học University of the West of Scotland. Bằng cấp sẽ được trao giống như bằng cấp được trao cho sinh viên học tại Đại học University of the West of Scotland.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TIỀM NĂNG

Sinh viên tốt nghiệp có thể chọn theo đuổi tương lai (nhưng không giới hạn) trong các khoa / ngành này.

Giám đốc điều hành kinh doanh

Doanh nhân

Tư vấn quản lý

Tài liệu tải về

Cấu trúc khóa học
Chương trình MBA bao gồm 9 mô-đun với tổng cộng 180 tín chỉ.
Mô-đun
 
 1. Tích hợp chức năng kinh doanh (10 tín chỉ)
 2. Thay đổi hàng đầu (10 tín chỉ)
 3. Sáng tạo kinh doanh (10 tín chỉ)
 4. Tạo liên doanh mới (10 tín chỉ)
 5. Tư duy phân tích và ra quyết định (20 tín chỉ)
 6. Quản lý sức khỏe tổ chức (20 tín chỉ)
 7. Ảnh hưởng đến chiến lược của tổ chức (20 tín chỉ)
 8. Đổi mới doanh nghiệp và thị trường (20 tín chỉ)
 9. Dự án kinh doanh chiến lược # (60 tín chỉ)
# Dự án kinh doanh chiến lược hình thành luận án MBA của bạn và sẽ yêu cầu bạn sử dụng tất cả các kiến ​​thức và kỹ năng có được trong toàn bộ chương trình MBA để nghiên cứu một vấn đề kinh doanh quan trọng. Nó có thể yêu cầu bạn nghiên cứu và phân tích định tính và / hoặc định lượng. Bạn sẽ được yêu cầu phát triển một đề xuất phù hợp mà người giám sát dự án của bạn chấp nhận.
Để biết thông tin chi tiết về các mô-đun, xin vui lòng bấm vào đây.

 • Thời lượng: 1 năm (toàn thời gian) | 2 năm (bán thời gian)
 • Tỷ lệ giáo viên-sinh viên trung bình: 1: 50
Qualifications
 • Ứng viên phải có ít nhất 21 tuổi tại thời điểm nộp đơn và dự kiến sẽ đáp ứng ít nhất một trong các yêu cầu học tập sau đây:
  • Có bằng cấp của một tổ chức được công nhận
  • Có một giải thưởng sau đại học (được thông qua ở một mức độ thích hợp)
  • Có trình độ chuyên môn phù hợp như những người từ ACCA hoặc CIMA
  • Các bằng cấp học thuật, chuyên môn hoặc kinh nghiệm làm việc có liên quan khác có thể được xem xét trong từng trường hợp cụ thể
 • Sinh viên quốc tế: điểm tổng IELTS 6.0 (hoặc tương đương) và không có kỹ năng nào dưới 5.5. UWS cũng sẽ xem xét các ứng viên trước đây đã học các chương trình đại học, được giảng dạy và đánh giá bằng tiếng Anh, theo cách mà UKVI quy định. Ứng viên không đáp ứng đủ yêu cầu trên thì cần vượt qua bài kiểm tra trình độ tiếng Anh NIM.
Khoá học toàn thời gian
Học phí
$19,800.00
Phí quản lý hành chính
$1,000.00
Phí đánh giá khoá học
$1,800.00
Sách vở và học liệu
$900.00
Bảo hiểm học phí
WAIVED
Bảo hiểm y tế
WAIVED
Tổng chi phí (chưa bao gồm thuế 7%)
$23,500.00
Tổng chi phí (đã bao gồm thuế 7%)
$25,145.00
Khoá học bán thời gian
Học phí
$18,800.00
Phí quản lý hành chính
$350.00
Phí đánh giá khoá học
$1,800.00
Sách vở và học liệu
WAIVED
Bảo hiểm học phí
WAIVED
Bảo hiểm y tế
WAIVED
Tổng chi phí (chưa bao gồm thuế 7%)
$20,950.00
Tổng chi phí (đã bao gồm thuế 7%)
$22,416.50
Lệ phí ghi danh
Sinh viên bản sứ
Lệ phí ghi danh: $107.00
Sinh viên quốc tế
Lệ phí ghi danh: $428.00

*Tất cả các khoản phí được trích dẫn là bằng đô la Singapore.