CHƯƠNG TRÌNH IELTS HỌC THUẬT – KHOÁ HỌC LUYỆN THI

KHOA NGÔN NGỮ

Awarding Institution

Mục tiêu khoá học

Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh dành cho người nói tiếng Anh không phải tiếng bản ngữ. Bài kiểm tra IELTS Học thuật là điều kiện đầu vào bắt buộc của nhiều cơ sở giáo dục bằng tiếng Anh và để xin visa nhâp cảnh vào các quốc gia nói tiếng Anh.

Khóa học kéo dài bốn tuần này sẽ đưa bạn qua bốn thành phần của cấu trúc bài kiểm tra IELTS: Đọc, Nói, Nghe và Viết. Những giáo viên tận tâm của chúng tôi là những giảng viên tiếng Anh có trình độ CELTA, với nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy bài kiểm tra này. Họ sẽ hướng dẫn bạn trong suốt quá trình, trang bị cho bạn tất cả các mẹo và thủ thuật cần thiết để bạn thành công hơn trong kỳ thi IELTS.
SAMPLE COURSE PLAN

Year 1

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 2

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 3

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Tài liệu tải về

Qualifications
  • Ứng viên được yêu cầu làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh để xác định sự phù hợp của họ đối với khóa học này.
Học phí
Học phí
$642.00

*Tất cả các khoản phí được trích dẫn là bằng đô la Singapore.