CHỨNG CHỈ DỰ BỊ ĐẠI HỌC

(Cấp bằng bởi Học viện quản lý Nanyang)

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Awarding Institution

Mục tiêu khoá học

Hoàn thành khoá học Dự bị đại học này, sinh viên sẽ đạt được những kiến thức và kỹ năng nhất định về:
 
 • Nguyên tắc cơ bản của quản lý
 • Nguyên lý kế toán
 • Toán kinh doanh
 • Kĩ năng giao tiếp
SAMPLE COURSE PLAN

Year 1

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 2

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 3

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

COURSE HIGHLIGHTS

Thông thạo Kỹ năng kinh doanh cơ bản

Tìm hiểu những kiến thức cơ bản chính về kỹ năng quản lý, kế toán, phân tích và giao tiếp.

Chương trình 6 tháng

Hoàn thành 4 học phần trong vòng 6 tháng và nâng cấp lên các chương trình Chứng chỉ Nâng cao của chúng tôi.

Tiến tới các khóa học Chứng chỉ Nâng cao của NIM

Nâng cấp lên các khóa học Chứng chỉ Nâng cao của Học viện Quản lý Nanyang sau khi hoàn thành chương trình.

Giảng dạy, đánh giá và cấp bằng

Giảng dạy
Khóa học này được đào tạo hoàn toàn tại Singapore. Sinh viên được tiếp cận với các giảng viên có trình độ tại địa phương và các nguồn học thuật được cung cấp bởi Học viện Quản lý Nanyang. Việc học diễn ra thông qua sự kết hợp của các bài giảng, hướng dẫn, hội thảo, thảo luận và thuyết trình. Tài nguyên và tài liệu cung cấp cho sinh viên bao gồm ghi chú bài giảng và tài liệu tham khảo trong sách, ấn phẩm, các bài báo và trang web.
Đánh giá
Đánh giá các mô-đun thông qua phân công bài tập và kiểm tra viết. Các bài tập có thể bao gồm các bài kiểm tra, bài tập thực tế, dự án nghiên cứu và / hoặc hướng dẫn.
Bằng cấp
Sau khi vượt qua cả 4 học phần, sinh viên sẽ được cấp Chứng chỉ dự bị đại học của Viện quản lý Nanyang.
Tài liệu tải về

Cấu trúc khóa học
Khóa học bao gồm 4 mô-đun.
 
 1. Nguyên tắc cơ bản của quản lý
 2. Nguyên lý kế toán
 3. Toán kinh doanh
 4. Kĩ năng giao tiếp
Để biết thông tin chi tiết về các mô-đun, xin vui lòng bấm vào đây.

 • Thời gian học: 6 tháng (toàn thời gian)
 • Tỷ lệ giáo viên-sinh viên trung bình: 1: 30
Local Qualifications
 • 2 GCE-O Level hoặc hoàn thành lớp 9
 • IELTS 4.5 hoặc tương đương
 • Ứng viên không đủ điều kiện đầu vào tiếng Anh tối thiểu được yêu cầu làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh NIM.
 • Ứng viên đủ 16 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn.
Học phí
Học phí
$4,400.00
Phí quản lý hành chính
$1,000.00
Phí thi
$600.00
Sách vở và học liệu
$240.00
Bảo hiểm học phí
Miễn
Bảo hiểm y tế
Miễn
Tổng chi phí (chưa bao gồm thuế 7%)
$6,240.00
Tổng chi phí (đã bao gồm thuế 7%)
$6,676.80
Lệ phí ghi danh
Sinh viên bản sứ
Lệ phí ghi danh: $107.00
Sinh viên quốc tế
Lệ phí ghi danh: $428.00

*Tất cả các khoản phí được trích dẫn được tính bằng đô la Singapore.