CAO ĐẲNG NÂNG CAO CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ

(Cấp bẳng bởi Học Viện Quản Lý Nanyang)

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Awarding Institution

Mục tiêu khoá học

Khóa học nhằm mục đích giúp sinh viên có được những kiến thức và kỹ năng tích hợp, có liên quan để thúc đẩy tính linh hoạt và khả năng thích ứng trong nghề nghiệp cũng như hiểu biết về quản lý, nắm giữ phạm vi rộng nhất của các vị trí quản lý doanh nghiệp khu vực tư nhân và công cộng trong thế giới kinh doanh hoặc theo đuổi các nghiên cứu cao hơn. Cấu trúc và nội dung khoá học
SAMPLE COURSE PLAN

Year 1

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 2

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 3

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

điểm nổi bật của khóa học

Sự nhạy bén trong kinh doanh

Hiểu tác động của các quyết định kinh doanh đối với các chuyên môn kế toán, tiếp thị và quản lý.

Học hỏi từ các học viên trong ngành

Có được những hiểu biết chuyên môn từ các giảng viên giàu kinh nghiệm của trường.

Chương trình 12 tháng

Hoàn thành 16 học phần như nhân sự, tiếp thị, tài chính và thiết lập quyết định trong vòng 12 tháng.

Giảng dạy, đánh giá và cấp bằng

Giảng dạy
Khóa học này được đạo tạo hoàn toàn tại Singapore. Sinh viên được tiếp cận với các giảng viên có trình độ tại địa phương và các nguồn học thuật được cung cấp bởi Học viện Quản lý Nanyang. Việc học diễn ra thông qua sự kết hợp của các bài giảng, hướng dẫn, hội thảo, thảo luận và thuyết trình. Tài nguyên và tài liệu cung cấp cho sinh viên bao gồm ghi chú bài giảng và đọc tài liệu tham khảo trong sách, xuất bản, bài báo và trang web.
Đánh giá
Việc đánh giá các mô-đun bao gồm các khóa học và kiểm tra viết. Khóa học có thể bao gồm các bài tiểu luận cá nhân, dự án nhóm, trình bày cá nhân, trình bày nhóm, nghiên cứu trường hợp, hướng dẫn và kiểm tra.
Cấp bằng
Sau khi vượt qua tất cả các học phần, một sinh viên sẽ được trao bằng Cao đẳng nâng cao chuyên ngành Quản lý của Học viện Quản lý Nanyang.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TIỀM NĂNG

Sinh viên tốt nghiệp có thể chọn theo đuổi tương lai (nhưng không giới hạn) trong các khoa / ngành này.

Dịch vụ Tài chính & Ngân hàng

Doanh nhân

Tư vấn và Phát triển Kinh doanh

Tài liệu tải về

Cấu trúc khóa học
Khóa học bao gồm 16 học phần:
 1. Kế toán và các quyết định kinh doanh
 2. Kinh tế vi mô kinh doanh
 3. Thống kê kinh doanh
 4. Nguyên tắc cơ bản của pháp luật
 5. Nhập môn tài chính
 6. Giới thiệu về quản lý nguồn nhân lực
 7. Giới thiệu về Marketing
 8. Nguyên tắc quản lý
 9. Khởi nghiệp kinh doanh
 10. Tiếp thị doanh nhân
 11. Phát triển nguồn nhân lực
 12. Quản trị kinh doanh quốc tế
 13. Kỹ năng quản lý
 14. Quản lý vận hành và chuỗi cung ứng
 15. Quản lý dự án
 16. Phân tích chiến lược
Để biết thông tin chi tiết về các mô-đun, xin vui lòng bấm vào đây.
 • Thời gian học: 12 tháng (toàn thời gian) | 24 tháng (bán thời gian)
 • Tỷ lệ giáo viên-sinh viên trung bình: 1: 30
Qualifications
 • 2 GCE A Level hoặc hoàn thành Lớp 12 hoặc Văn bằng IB; hoặc tương đương
 • IELTS 5.5 hoặc tương đương
 • Ứng viên chưa đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh thì cần làm bài kiểm tra Anh văn của NIM
 • Ứng viên đủ 17 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn
Học phí
Học phí
$17,600.00
Phí quản lý hành chính
$1,200.00
Phí thi
$2,400.00
Sách vở và học liệu
$1,200.00
Bảo hiểm học phí
WAIVED
Bảo hiểm y tế
WAIVED
Tổng chi phí (chưa bao gồm thuế 7%)
$22,400.00
Tổng chi phí (đã bao gồm thuế 7%)
$23,968.00
Lệ phí ghi danh
Sinh viên bản sứ
Lệ phí ghi danh: $107.00
Sinh viên quốc tế
Lệ phí ghi danh: $428.00

*Tất cả các khoản phí được trích dẫn là bằng đô la Singapore.