CAO ĐẲNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ

(Cấp bằng bởi Học Viện Quản Lý Nanyang)

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Awarding Institution

Mục tiêu của khóa học

Khóa học nhằm mục đích giúp sinh viên có được kiến thức và kỹ năng tích hợp để thúc đẩy tính linh hoạt và khả năng thích ứng trong sự nghiệp, cũng như hiểu biết về quản lý trong doanh nghiệp khu vực tư nhân và công cộng hoặc có thể theo đuổi những nghiên cứu cao hơn.
SAMPLE COURSE PLAN

Year 1

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 2

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 3

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

điểm nổi bật của khóa học

Sự nhạy bén trong kinh doanh

Hiểu tác động của các quyết định kinh doanh đối với các chuyên môn kế toán, tiếp thị và quản lý.

Học hỏi từ các học viên trong ngành

Có được những hiểu biết chuyên môn từ các giảng viên giàu kinh nghiệm của trường.

Chương trình 8 tháng

Hoàn thành 8 học phần như nhân sự, tiếp thị, tài chính và thiết lập quyết định trong vòng 12 tháng.

Giảng dạy, đánh giá và cấp bằng

Giảng dạy
Khóa học này được giảng dạy hoàn toàn tại Singapore. Sinh viên được tiếp cận với các giảng viên có trình độ tại địa phương và các nguồn học thuật được cung cấp bởi Học viện Quản lý Nanyang. Việc học diễn ra thông qua sự kết hợp của các bài giảng, hướng dẫn, hội thảo, thảo luận và thuyết trình. Tài nguyên và tài liệu cung cấp cho sinh viên bao gồm ghi chú bài giảng và đọc tài liệu tham khảo trong sách, xuất bản, bài báo và trang web.
Đánh giá
Việc đánh giá các mô-đun bao gồm các khóa học và kiểm tra viết. Khóa học có thể bao gồm các bài tiểu luận cá nhân, dự án nhóm, trình bày cá nhân, trình bày nhóm, nghiên cứu trường hợp, hướng dẫn và kiểm tra.
Cấp bằng
Sau khi vượt qua tất cả 8 học phần, sinh viên sẽ được cấp bằng Cao đẳng chuyên ngành quản lý của Học viện quản lý Nanyang

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TIỀM NĂNG

Sinh viên tốt nghiệp có thể chọn theo đuổi tương lai (nhưng không giới hạn) trong các khoa / ngành này.

Dịch vụ Tài chính & Ngân hàng

Doanh nhân

Tư vấn và Phát triển Kinh doanh

Tài liệu tải về

Cấu trúc khóa học
Các môn học:
 
 1. Kinh tế vi mô kinh doanh
 2. Nguyên tắc quản lý
 3. Giới thiệu về Tiếp thị
 4. Kế toán và Quyết định kinh doanh
 5. Thống kê kinh doanh
 6. Giới thiệu về Quản lý Nguồn nhân lực
 7. Giới thiệu về Tài chính
 8. Các nguyên tắc cơ bản của luật
Để biết thông tin chi tiết về các môn học, xin vui lòng bấm vào đây.
 
 • Thời gian: 8 tháng (toàn thời gian) | 12 tháng (bán thời gian)
 • Tỷ lệ giáo viên-sinh viên trung bình: 1: 30
Qualifications
 • 2 GCE A Level hoặc hoàn thành lớp 12 hoặc bằng IB; hoặc tương đương
 • IELTS 5.5 hoặc tương đương
 • Những ứng viên chưa đủ điều kiện tiếng anh đầu vào, sẽ được yêu cầu làm bài kiểm tra anh văn của NIM
 • Ứng viên đủ 17 tuổi trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ
Học phí
Học phí
$8,800.00
Phí quản lý hành chính
$1,000.00
Phí đánh giá khoá học
$1,200.00
Sách vở và học liệu
$600.00
Bảo hiểm học phí
WAIVED
Bảo hiểm y tế
WAIVED
Tổng chi phí (chưa bao gồm thuế 7%)
$11,600.00
Tổng chi phí (đã bao gồm thuế 7%)
$12,412.00
Lệ phí ghi danh
Sinh viên bản sứ
Lệ phí ghi danh: $107.00
Sinh viên quốc tế
Lệ phí ghi danh: $428.00

*Tất cả các khoản phí được trích dẫn là bằng đô la Singapore.