Home / Study Here / Library

Thư viện

Bộ sưu tập sách giáo khoa cho tất cả các mô-đun học tập tại NIM;

Không chỉ có tất cả các loại sách của tất cả các môn học, mà còn có tất cả các loại sách tham khảo cho các chuyên ngành: du lịch khách sạn, Giáo dục mầm non, Kinh doanh, Kỹ sư, báo & tạp chí.