Home / Study Here / Specialist Traning Room

Phòng thực tập đặc biệt

Chúng tôi cung cấp 1x Thực phẩm & amp; Phòng Đồ uống (được trang bị đồ ăn Trung Quốc, phương Tây, quán cà phê và các thiết bị quán bar 1x Hoạt động lưu trú (phòng ngủ được trang bị đồ đạc) và Văn phòng lễ tân để chuẩn bị cho sinh viên của chúng tôi những kinh nghiệm liên quan đến nghề nghiệp và ngành