VĂN BẰNG SAU ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

(Cấp bằng bởi Học viện quản lý Nanyang)

KHOA LOGISTICS

Awarding Institution

Mục tiêu của khóa học

Sinh viên sẽ được hưởng lợi từ việc học hỏi từ những người thực hành trong ngành, điều này sẽ cho phép họ hiểu biết sâu sắc về ngành và cung cấp cho họ cơ hội học hỏi thực hành thông qua một dự án nghiên cứu ứng dụng. Họ sẽ có những kỹ năng cần thiết với tư cách là một nhà quản lý rất quan trọng trong ngành này. Khóa học xây dựng dựa trên trình độ của bằng cấp đầu tiên trong bất kỳ lĩnh vực nào để phát triển thêm các kỹ năng như một nhà tư tưởng phân tích và chuyên gia kinh doanh.

Một loạt các môn học được thiết kế để giúp sinh viên tiếp xúc với các khái niệm và lý thuyết kinh doanh.
SAMPLE COURSE PLAN

Year 1

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 2

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 3

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

điểm nổi bật của khóa học

Học hỏi từ các học viên trong ngành

경험이 풍부한 강사로부터 얻을 수 있는 전문적인 통찰력

8 개월 과정 프로그램

Complete 8 Modules such as Operations Management, Global Logistics and Physical Distribution and Logistics within 8 months.

수업활동 100%

시험 없이 과제와 프로젝트로 구성

Giảng day, đánh giá và cấp bằng

Giảng dạy
Khóa học này được giảng dạy hoàn toàn tại Singapore. Sinh viên được tiếp cận với các giảng viên có trình độ tại địa phương và các nguồn học thuật do Học Viện Quản lý Nanyang cung cấp. Sẽ có sự kết hợp của các bài giảng, hướng dẫn, thăm địa điểm, hội thảo, thảo luận và thuyết trình. Sinh viên cũng có thể được giao thêm công việc để hoàn thành ngoài các lớp học đã lên lịch. Các nguồn và tài liệu được cung cấp cho sinh viên bao gồm ghi chú bài giảng và tài liệu tham khảo để đọc thêm trong sách, ấn phẩm, bài báo và trang web.
Đánh giá
Việc đánh giá các mô-đun bao gồm đánh giá quá trình học và / hoặc một bài kiểm tra viết cuối cùng. Các môn học được đánh giá có thể bao gồm các bài tập cá nhân và / hoặc nhóm như đề xuất dự án, báo cáo, kế hoạch kinh doanh, bài tập viết, bài thuyết trình, bài luận, nghiên cứu case studies, bài kiểm tra và / hoặc làm việc nhóm.
Cấp bằng
Sau khi vượt qua tất cả 8 học phần, sinh viên sẽ được cấp Văn bằng Sau đại học của Học viện Quản lý Nanyang về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TIỀM NĂNG

Sinh viên tốt nghiệp có thể chọn theo đuổi tương lai (nhưng không giới hạn) trong các khoa / ngành này.

Logistics & Trade Compliance

Purchasing Practices

Operations Manager

Tài liệu tải về

Cấu trúc khóa học
Khóa học bao gồm 8 môn học:
 
 1. Quản lý hoạt động
 2. Logistics toàn cầu
 3. Kế toán và Tài chính để Ra Quyết định
 4. Phân phối vật chất và Logistics
 5. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 6. Logistics Vận tải
 7. Giới thiệu về nghiên cứu
 8. Dự án ứng dụng đặc biệt
Để biết thêm thông tin chi tiết về các môn học, vui lòng bấm vào đây.
 
 • Thời gian học: 12 tháng (toàn thời gian) | 24 tháng (bán thời gian)
 • Tỷ lệ trung bình giáo viên: sinh viên là 1 : 30
Qualifications
 • Tối thiểu 20 tuổi
 • Trình độ học vấn: Bằng cử nhân từ bất kỳ ngành nào
 • Yêu cầu ngoại ngữ: tối thiểu IELTS 6.0
 • Ứng viên chưa đủ điều kiện tiếng anh tối thiểu cần làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh NIM.
Học phí
Học phí
$9,800.00
Phí quản lý hành chính
$1,000.00
Phí thi
$800.00
Sách vở và học liệu
$800.00
Bảo hiểm học phí
WAIVED
Bảo hiểm y tế
WAIVED
Tổng chi phí (chưa bao gồm thuế 7%)
$12,400.00
Tổng chi phí (đã bao gồm thuế 7%)
$13,268.00
Lệ phí ghi danh
Sinh viên bản sứ
Lệ phí ghi danh: $107.00
Sinh viên quốc tế
Lệ phí ghi danh: $428.00

*Tất cả các khoản phí được trích dẫn là bằng đô la Singapore.