CỬ NHÂN (DANH DỰ) CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN QUỐC TẾ (TOP-UP)

(Cấp bằng bởi York St John University)

KHOA DU LỊCH VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Awarding Institution

Mục tiêu khóa học

 • Đánh giá và phân tích quy mô, phạm vi, văn hóa, tính chất và sự đa dạng của ngành khách sạn toàn cầu
 • Điều chỉnh phong cách lãnh đạo và quản lý của họ để phát triển các hoạt động và tổ chức khách sạn trong một loạt các lĩnh vực năng động
 • Tạo ra các giải pháp sáng tạo, mang tính doanh nghiệp và công nghệ cho một loạt các vấn đề phức tạp trong ngành khách sạn
 • Chuẩn bị, phản hồi và phản ứng với cả sự thay đổi của môi trường và tổ chức
 • Dừng lại, phản ánh và xem xét tiếp tục phát triển bản thân và nghề nghiệp của họ
 • Khởi xướng, lập kế hoạch, thiết kế, nghiên cứu và duy trì một phần mở rộng của công việc trí tuệ độc lập
SAMPLE COURSE PLAN

Year 1

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 2

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 3

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

điểm nổi bật của khóa học

Tương quan của Vương quốc Anh & Châu Á

Nội dung chương trình học được cung cấp bởi cả Đại học York St John và hội đồng học thuật NIM.

Học hỏi từ các học viên trong ngành

Có được những hiểu biết chuyên môn từ các giảng viên giàu kinh nghiệm của trường.

Nhập học trực tiếp vào Chương trình thạc sĩ

Vào thẳng chương trình đào tạo Thạc sĩ của Đại học York St John.

Giảng dạy, đánh giá và cấp bằng

Giảng dạy
Khoá học này được đào tạo hoàn toàn tại Singapore. Sinh viên có quyền tiếp cận với các giảng viên địa phương và các nguồn tài nguyên được cung cấp bởi Học viện Quản lý Nanyang. Sẽ có sự kết hợp của các bài giảng, hướng dẫn, hội thảo, thảo luận và thuyết trình. Sinh viên cũng có thể được giao thêm công việc để hoàn thành bên ngoài các lớp học theo lịch trình. Tài nguyên và tài liệu cung cấp cho sinh viên sẽ bao gồm ghi chú bài giảng và tài liệu tham khảo để đọc thêm trong sách, ấn phẩm, báo và các trang web.
Đánh giá
Kết hợp các khóa học và thi viết
Các khóa học có thể bao gồm báo cáo cá nhân, phân công / nhật ký phản ánh, thuyết trình, phân công cá nhân, thuyết trình nhóm, thảo luận nhóm, danh mục đầu tư, nghiên cứu tình huống và / hoặc dự án nhóm.
Cấp bằng
(Được cấp bằng bởi York St John University)
Bằng cử nhân danh dự về quản lý khách sạn và du lịch quốc tế
Việc nhận bằng Cử nhân danh dự phụ thuộc vào việc sinh viên đã nỗ lực nghiêm túc ở 120 tín chỉ và đã hoàn thành ít nhất 100 tín chỉ và đã vượt qua các môn học bắt buộc * được biểu thị ở trên.
Bằng cử nhân danh dự về quản lý kinh doanh
Việc nhận bằng Cử nhân danh dự phụ thuộc vào việc sinh viên đã nỗ lực nghiêm túc ở 120 tín chỉ và đã hoàn thành ít nhất 100 tín chỉ và đã vượt qua các môn học bắt buộc * được biểu thị ở trên.
Bằng cử nhân thông thường về quản lý du lịch và khách sạn quốc tế
Việc cấp bằng Cử nhân thông thường phụ thuộc vào việc sinh viên đã nỗ lực nghiêm túc ở tất cả các học phần trong chương trình và đã đạt được ít nhất 60 tín chỉ.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TIỀM NĂNG

Sinh viên tốt nghiệp có thể chọn theo đuổi tương lai (nhưng không giới hạn) trong các khoa / ngành này.

Dịch vụ & Quản lý Khách sạn

Dịch vụ ăn uống & Quản lý sự kiện

Du lịch & Giải trí

Tài liệu tải về

Cấu trúc khóa học
Cử nhân (danh dự) trong quản lý du lịch và khách sạn quốc tế (Top-up) bao gồm 5 môn học lý thuyết và 1 môn nghiên cứu kinh doanh ứng dụng (6 môn học tương đương 20 đơn vị học phần) – tích luỹ đến 120 tín chỉ.
 
Các môn học bao gồm:
 
 1. Chiến lược tổ chức và ra quyết định (20 tín chỉ)
 2. Giới thiệu về nghiên cứu kinh doanh (20 tín chỉ)
 3. Nghiên cứu kinh doanh ứng dụng (20 tín chỉ)
 4. Du lịch có trách nhiệm * (20 tín chỉ)
 5. Chính sách và quy hoạch du lịch * (20 tín chỉ)
 6. Các vấn đề đương đại trong quản lý khách sạn * (20 tín chỉ)
*Các môn học là bắt buộc để được cấp bằng (Cử nhân (danh dự) trong quản lý du lịch và khách sạn quốc tế).
Để biết thông tin chi tiết về các môn học, xin vui lòng bấm vào đây.
 
 • Thời gian: 12 tháng
 • Tỷ lệ giáo viên – sinh viên: 1:50
Qualifications
 • Văn bằng cao đẳng bách khoa trong bất kỳ ngành nào liên quan đến Du lịch và / hoặc Quản lý Khách sạn; HOẶC LÀ
 • 2x GCE A level / Hoàn thành lớp 12 / Văn bằng IB VÀ bằng cao đẳng nâng cao của NIM về Quản lý Du lịch và Khách sạn
 • IELTS 6.0 hoặc tương đương
 • Ứng viên không đáp ứng các yêu cầu về trình độ tiếng Anh tối thiểu được yêu cầu phải vượt qua bài kiểm tra trình độ tiếng Anh NIM.
 • Ứng viên nên đủ 19 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn.
Học phí
Học phí
$12,800.00
Phí quản lý hành chính
$1,000.00
Phí thi
$3,000.00
Sách vở và học liệu
$800.00
Bảo hiểm học phí
WAIVED
Bảo hiểm y tế
WAIVED
Tổng chi phí (chưa bao gồm thuế 7%)
$17,600.00
Tổng chi phí (đã bao gồm thuế 7%)
$18,832.00
Lệ phí ghi danh
Sinh viên bản sứ
Lệ phí ghi danh: $107.00
Sinh viên quốc tế
Lệ phí ghi danh: $428.00

*Tất cả các khoản phí được trích dẫn được tính bằng đô la Singapore.