CAO ĐẲNG QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON – GIẢNG DẠY

(Cấp bằng bởi Học viện Quản lý Nanyang)

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

Awarding Institution

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc chương trình, sinh viên có thể áp dụng những cách mới, sáng tạo để:
 
 • lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá một chương trình giáo dục đa văn hóa phù hợp và kích thích sự phát triển cho trẻ nhỏ;
 • thiết kế một môi trường thích hợp và kích thích sự phát triển để hỗ trợ chương trình giáo dục đa văn hóa cho trẻ nhỏ;
 • lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá một chương trình giảng dạy CNTT-TT phù hợp và kích thích sự phát triển cho trẻ nhỏ;
 • thiết kế một môi trường thích hợp và kích thích sự phát triển để hỗ trợ chương trình giảng dạy CNTT-TT cho trẻ nhỏ;
 • kết hợp tốt các kỹ năng giao tiếp, CNTT và làm việc nhóm trong việc giảng dạy và học tập của họ;
 • áp dụng các kỹ năng giữa các cá nhân để làm việc hiệu quả với trẻ em, cha mẹ, đồng nghiệp và cộng đồng; và
 • áp dụng các kỹ năng tư vấn để làm việc hiệu quả với cha mẹ của trẻ em có nhu cầu đặc biệt, khuyết tật về học tập và trẻ em bị lạm dụng.
SAMPLE COURSE PLAN

Year 1

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 2

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

Year 3

Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201
Subject Title
10 pts
NIMSOB2201

điểm nổi bật của khóa học

Progression to Bachelor's Degree

Progression to Bachelor's Degree awarded by our strategic academic partners.

Chương trình 10 tháng

Complete modules such as Philosophy History and Tenets, Curriculum Planning and Development and Implementation within 10 months.

Các học phần đào tạo chuyên sâu liên quan đến ngành

Learn industry-relevant modules applied across the Early Childhood industry.

Giảng dạy, đánh giá và cấp bằng

Giảng dạy
Khóa học này được giảng dạy hoàn toàn tại Singapore. Sinh viên được tiếp cận với các giảng viên có trình độ địa phương và các nguồn học thuật do Học viện Quản lý Nanyang cung cấp. Việc học tập diễn ra thông qua sự kết hợp của các bài giảng, hướng dẫn, hội thảo, hội thảo riêng tư và thời gian học nhóm, và học tập tự định hướng. Các nguồn và tài liệu được cung cấp cho sinh viên bao gồm nhiều loại sách giáo khoa, tạp chí và phương tiện truyền thông.
Đánh giá
Đánh giá các mô-đun bao gồm trình bày cá nhân và / hoặc nhóm, bài tập viết, và thực hành giảng dạy có giám sát.
Cấp bằng
Sau khi vượt qua tất cả các học phần, học sinh sẽ được cấp Chứng chỉ Quốc tế về Giáo dục Mầm non – Giảng dạy bởi Học viện Quản lý Nanyang.
Lưu ý: Khóa học chưa được Cơ quan Phát triển Mầm non (ECDA) công nhận, do đó, khóa học sẽ không được công nhận là một bằng cấp chuyên môn cần thiết cho việc đăng ký giáo viên mầm non ở Singapore. Điều kiện này sẽ có hiệu lực cho đến khi PEI cung cấp bằng chứng cho CPE rằng khóa học đã được ECDA chính thức công nhận.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TIỀM NĂNG

Sinh viên tốt nghiệp có thể chọn theo đuổi tương lai (nhưng không giới hạn) trong các khoa / ngành này.

Hiệu trưởng trường mầm non (Trường quốc tế)

Nhà phát triển chương trình giảng dạy (Trường quốc tế)

Giáo dục trẻ sơ sinh - Quan thoại (Trường quốc tế)

Tài liệu tải về

Cấu trúc khóa học
Khóa học bao gồm những mô đun sau.
 
Môn học
 
 1. Lịch sử Triết học và Giáo lý
 2. Sự phát triển của trẻ 0-3 tuổi
 3. Sự phát triển của trẻ 4-8 tuổi
 4. Quan sát, Đánh giá chất lượng và Đánh giá hiệu quả
 5. Quản lý Lớp học và Hướng dẫn Tích cực
 6. Lập kế hoạch, phát triển và Triển khai (Mô-đun kép)
 7. Lập kế hoạch và Thiết kế Môi trường Học tập
 8. Công nghệ dành cho trẻ nhỏ
 9. An toàn, Sức khỏe, Vệ sinh và Dinh dưỡng
 10. Làm việc với Gia đình, Cộng đồng và Cơ quan
 11. Thực hành giảng dạy có giám sát – Dự án 1
Để biết thông tin chi tiết về các môn học, vui lòng nhấn vào đây.
 
 • Thời gian học: 10 tháng toàn thời gian
 • Tỷ lệ giáo viên: sinh viên trung bình: 1 : 30
Qualifications
 • Ứng viên phải đủ 17 tuổi trở lên thời điểm nộp hồ sơ
 • Ứng viên phải hoàn thành tối thiểu lớp 10 hoặc GSE ‘O’ level hoặc tương đương
 • Ứng viên chưa đáp ứng đủ điều kiện tiếng anh đầu vào sẽ phải làm bài kiểm tra Anh văn/ hoặc phỏng vấn
Học phí
Học phí
$12,800.00
Phí quản lý hành chính
$1,000.00
Học liệu
$300.00
Lệ phí thi
$1,800.00
Bảo hiểm học phí
WAIVED
Bảo hiểm y tế
WAIVED
Tổng chi phí (chưa bao gồm thuế 7%)
$15,900.00
Tổng chi phí (đã bao gồm thuế 7%)
$17,013.00
Lệ phí ghi danh
Sinh viên bản sứ
Lệ phí ghi danh: $107.00
Sinh viên quốc tế
Lệ phí ghi danh: $428.00

*Tất cả các khoản phí được trích dẫn là bằng đô la Singapore.